23. októbra 2018
Dan Kollár

Tešíme sa z ocenenia Senior Friendly!

V piatok získal náš projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom ocenenie Senior Friendly 2018 v kategórii Zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie za „inovatívny spôsob vytvárania väzieb medzi obyvateľmi Domova dôchodcov v Ružinove a dobrovoľníkmi z mladšej generácie. Pravidelné cyklo vychádzky na rikši majú ambíciu zmierniť pohybové znevýhodnenie seniorov a podporovať medzigeneračný dialóg.“ Všetkých laureátov môžete nájsť na stránke ocenenia.
Ďakujeme Senior Friendly, o.z. za ocenenie našej činnosti a najmä všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do projektu zapojili. Aktivity v zariadení v Ružinove koordinuje študentka Sokratovho inštitútu Petra Tamášová a finančne ho podporil Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia Poštovej banky.
Dan Kollár, prezident Cyklokoalície, preberá plaketu od občianskeho združenia Senior Friendly, ktoré cenu každoročne udeľuje.

Projekt zastrešuje

Podporili nás